Астрономические аспекты теории познания

2014_oblozhka_knigi_astronomicheskie_aspekty_v_teorii_poznaniya.jpg