Археоастрономия - ключ к белым пятнам человеческого познания

2014_fevral_oblozhka_knigi_arheoastronomiya_-_klyuch_k_belym_pyatnam_chelovecheskogo_poznaniya.jpg